Plan Dnia

Home Plan Dnia
234699-14040Q2460113_01_02

7.00 – 8.30   Przyjmowanie dzieci do żłobka. Zabawy swobodne w kącikach

zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, zabawy rozwijające

zainteresowania, kontakty z rodzicami.

8.30 – 9.30 Przygotowanie do  śniadania,   Śniadanie, karmienie, pomoc dzieciom w samodzielnym spożywaniu

posiłków, toaleta i zabiegi higieniczne.

9.30 – 10.30  Zajęcia tematyczne z całą grupą, zespołowe, indywidualne: ćwiczenia

mowy,   pamięci, spostrzegawczości, czytanie książeczek, rozwijanie aktywności

plastycznej, muzycznej, zabawy ruchowe, spacery i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe.

10.30 – 10.45  Przygotowanie do posiłku.

10.45 – 11.15  Obiad ( I danie ) karmienie, pomoc dzieciom w samodzielnym

spożywaniu posiłków, toaleta i zabiegi higieniczne.

11.15 – 11.30  Przygotowanie do leżakowania.

11.30 – 13.30   Leżakowanie.

13.30 – 14.00  Obiad ( II danie ) karmienie, pomoc dzieciom w samodzielnym

spożywaniu posiłków, toaleta i zabiegi higieniczne.

14.00 – 14.50   Zabawy dowolne, zabawy w kącikach zainteresowań .

14.50 – 15.10  Podwieczorek.

15.10 – 17.00  Zabawy swobodne, kontakty indywidualne z rodzicami,

rozchodzenie się dzieci do domów.